Contact Us

Shenzhen Qianhai Huigen Testing Service Co., Ltd.

ADD:LongGong Road No.311 BanTian District ShengZhenCity China

Tel:13632867598

Fax:86-755-66620169

Mail:hui-gen@outlook.com

Web:www.hui-gen.com

Search
Position:Home > News > Industry News